ОПИСАНИЕ

Числата

Образователни карти за игра

Описание:

Децата учат числата, съставят уравнения и ги решават с лекота.
21 карти с числата от 1 до 20, 11 карти с математическите знаци, 10 карти с повтарящи се цифри от 0 до 9 и 10 карти с уравнения и отговори.

За деца от 4 до 7 г.