Чертожен, геометричен комплект – 3 части, „Flexi Patio“

Чертожен, геометричен комплект – 3 части, „Flexi Patio“

ОПИСАНИЕ

Чертожен, геометричен комплект – 3 части, „Flexi Patio“

Съдържа:

– линия – 20 см
– триъгълник – 60 ‘
– транспортир
Огъващи се, нечупливи.
Асортимент 4 цвята.