ОПИСАНИЕ

Универсалната матрица на Питагор

Корекция за минали и за бъдещи хилядолетия

Тълкуване на числото нула

  • Детайли за изданието:
  • Автор: Светлана Тилкова – Алена
  • Издателска къща: „Арос“
  • Година на издаване: 2018 г.
  • Брой страници: 154
  • Език: български
  • ISBN 9786197337105

Анотация:

„Съдбата ме срещна с Матрицата на Питагор в началото на моите студентски години. Тълкуванията към познатия ни квадрат бяха кратки, телеграфни. Отминаха почти две десетилетия, в които разкривах и обогатявах кодираната информация в мислата от едно до девет и техните повторения. Общото кармично тълкуване на матрицата и имената е знание, което отдавна предавам и на моите ученици.

Промените, които направих в изчислителния порядък при изграждане на Матрицата на Питагор, ни позволяват да преодолеем неговите недостатъци и да превърнем матрицата в универсална, работеща за всяка дата на раждане и летоброене, изписвани чрез арабските числа. Така Матрицата на Питагор отново ще си възвърне загубената в предходните хилядолетия своя всеобхватност.

След петнадесет години проверки на променения изчислителен апарат и емпирично натрупване на тълкувателен смисъл на числото нула и неговите повтаряния в матрицата настъпи времето да споделя достигнатото от мен чрез Универсалната матрица на Питагор.

Светлана Тилкова – Алена“

АВТОР:

Светлана Тилкова – Алена

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА

„АРОС“