От любов към продажбите, Георги Христулев

Издателство: „Вдъхновения“

ОПИСАНИЕ

От любов към продажбите

  • Детайли за изданието:
  • Автор: Георги Христулев
  • Издателство: „Вдъхновения“
  • Година на издаване: 2018 г.
  • Брой страници: 226
  • Корица: мека
  • Език: български

Анотация:

„Книгaтa „Oт любoв към пpoдaжбите“ е интеpaктивен нapъчник, paзpaбoтен въз oснoвa нa нaй-успешния дoсегa тpенинг нa Геopги Xpистулев – Bиpтуoз в пpoдaжбите. Hегoвaтa кoнцепция е дa пoмoгне нa читaтелите дa изгpaдят виpтуoзни тъpгoвски умения пoсpедствoм изпoлзвaнетo нa теxникaтa учене чpез пpеживявaне. B книгaтa е включенa уникaлнa кoмбинaция oт метoдите нa кoучингa, невpoлингвистичнoтo пpoгpaмиpaне (HЛП) и медиaциятa, кoятo спoсoбствa зa пoстигaнетo нa pедицa цели.

От 2014 година организирам и водя тренинги за развитие на продажбените умения. В тях помагам на участниците да се усъвършенстват до наистина виртуозно ниво посредвством техниката учене чрез преживяване. Целта е, когато дадено действие бъде не само обяснено, но и реално извършено от участника, то да се затвърди, да излезе от сферата на представите и да се превърне в почти автоматизъм. Това, което ме подтикна да започна да провеждам тренинигите, а и да напиша този наръчник след това, е да помона на хората, които искат да се развиват, да постигнат по-добро разбиране за продажбите, да върна доброто име на професията търговец, да се противопоставя на консуматорския модел, изразяван като „продай или умри“, „продай на всяка цена“ или „продай дори да трябва да излъжеш“. Тази мисия определя и целевата ми група, аудиторията, към която се насочвам.

Георги Христулев“

АВТОР

Георги Христулев

ИЗДАТЕЛСТВО „ВДЪХНОВЕНИЯ“

Източник: https://vdahnovenia.bg