ОПИСАНИЕ

Личен ръкопис за успех

мотивационен дневник

 • Детайли за изданието:
 • Автор: Божидара Мавродиева
 • Издателска къща: „Многоточие“
 • Година на издаване: 2019 г.
 • Художествено оформление на корицата: Даниел Меразчиев
 • Корица: твърда
 • Брой страници: 340
 • ISBN: 978 619 7542073

Описание:

Ръкописът на успеха е разработен, така че да е максимално ефективен при:

 • формиране на желанията;
 • определяне на целите;
 • управляване на времето;
 • разгръщане на личния потенциал;
 • използване на всички възможности;
 • идентифициране на опасностите.

АВТОР:

Божидара Мавродиева

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА: „МНОГОТОЧИЕ“