ОПИСАНИЕ

Азбуката

Образователни карти за игра

Описание:

Тази кутия съдържа 52 карти: 30 карти с буквите от българската азбука, 8 карти с повтарящи се гласни и 14 карти с лесни срички и пъзелчета на гърба.
Децата могат да учат буквите и да съставят думи.
Подходящо е за деца, която вече проявяват интерес към буквите и сричките.