Палечка – книжка с дръжка

Издателство „Златното пате“

За деца от 3 до 5 г.