Картина – масло с рамка

Художник Мариана Стефанова